ஜமாஅத்தில் வீரியம் இல்லை

Friday, May 21, 2010 4:06 AM Posted by பொய்யன் டிஜேபொதுவாக ஆணுக்கு பெண்ணும் பெண்ணுக்கு ஆணும் மருத்துவம் செய்யும் வசதி இருந்தாலும் ஆணுக்கு ஆண்மருத்துவர் இருக்கையில் பெண் மருத்துவரிடம் பரிசோதனை செய்வது சிறந்ததல்ல.இவ்விஷயம் அந்த இயக்கத்தைச் சார்ந்த சில தொண்டர்களுக்கு புரிந்திருக்கிறது.ஆனால் குண்டர் பாக்கருக்குப் புரியவில்லை.

இதைப் பற்றி கேள்வி கேட்டால் ஜமாஅத்தில் வீரியம் இல்லை என்கிறார்கள்.........

0 Response to "ஜமாஅத்தில் வீரியம் இல்லை"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை