திடீரென்று வீடியோ எடுப்பது தெரியாமல்

Wednesday, April 21, 2010 4:31 AM Posted by பொய்யன் டிஜே
  • பாக்கரை விசாரணைக்கு அழைக்கவில்லை சும்மா பேசுவதற்காக கூப்பிட்டுவீடியோ எடுத்து விட்டார்கள்
  • உரிய ஆதாரங்களைத் திரட்டி வருமாறு முன்னரே கூறவில்லை
  • வீடியோ எடுத்தது பாக்கருக்கு தெரியாது
என்பது சரியா

(வீடியோ சேர்க்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்)

0 Response to "திடீரென்று வீடியோ எடுப்பது தெரியாமல்"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை