தொழக் கூடாத பள்ளிவாசல் என்று பத்வா கொடுக்கலாமா

Monday, May 10, 2010 3:54 AM Posted by பொய்யன் டிஜே

தொழக் கூடாத பள்ளிவாசல் என்று பத்வா கொடுக்கலாமா

நான்கு தனமை உடைய பள்ளிவாசல்களில் தொழக்கூடாது என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். அதன் அடிப்படையில் நாம் மார்க்க விளக்கம் கொடுத்து வருகிறோம். பொய்யன் டீஜேயில் உள்ள பாக்கர் உள்ளிட்ட் அனைவரும் இதைத் தான் மக்களிடம் சொல்லி வந்தனர். ஆனால் இப்போது பாக்கர் கும்பல் இதற்கு மாற்றமாக சிறு பிள்ளைத்தனமாக கேள்வி கேட்டு தங்களீன் அறியாமையைத் தாமே அம்பலமாக்கிக் கொள்கின்றனர். இது குறித்த அவர்களின் கேள்விகளூக்கு நமது பதில் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள

(வீடியோ சேர்க்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்)

0 Response to "தொழக் கூடாத பள்ளிவாசல் என்று பத்வா கொடுக்கலாமா"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை