முன்னாள் பெரியார் தாசனும் மத்ஹபும்

Monday, June 7, 2010 6:17 AM Posted by பொய்யன் டிஜே
முன்னாள் பெரியார் தாசனும் மத்ஹபும்
பேராசிரியர் அப்துல்லாஹ் அவர்களை தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தினர் சந்தித்த போது நான் மத்ஹப்களை ஆதரிப்பதில்லை என்று கூறினார். கையெழுத்திட்டு பேட்டியும் அளித்தார்.
ஆனால் ஒரு சகோதரர் கீழ்க்கணட் செய்தியை அனுப்பியுள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்வையாளராக கலந்து கொணட்வர்கள் இருந்தால் இது குறித்த தகவல்களை அனுப்பி உதவலாம்.


0 Response to "முன்னாள் பெரியார் தாசனும் மத்ஹபும்"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை