மிக விரைவில் எதிர்பாருங்கள்...............................

Sunday, November 7, 2010 5:20 AM Posted by பொய்யன் டிஜே
பாக்கர் திருடன் தான் பொய்யன் தான் என்பதையெல்லாம் ஒத்துக் கொண்ட செங்கிஸ்கானின் வாக்குமூலம். (ஆடியோ ரெகாடிங்)

(விரைவில் சேர்க்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்)

0 Response to "மிக விரைவில் எதிர்பாருங்கள்..............................."

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை