தமுமுக செய்த துரோகம்- பாக்கர்

Monday, May 10, 2010 3:52 AM Posted by பொய்யன் டிஜே

தமுமுக செய்த துரோகம்- பாக்கர்

தவ்ஹீதுக்கு எதிராக தமுமுக செய்த துரோகத்தை அம்பலப்படுத்திய பாக்கர் இன்று அவர்களுடன் ஒரு அணியில். இவரும் தவ்ஹீதை விட்டுவிட்டதால் ஏற்பட்ட இணக்கமா?

பாக்கர் வாயாலே கேளுங்கள்

(வீடியோ சேர்க்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்)


0 Response to "தமுமுக செய்த துரோகம்- பாக்கர்"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை