பொய்யன் ட்ரஸ்ட் உறுப்பினர் யார்

Thursday, January 20, 2011 5:11 AM Posted by பொய்யன் டிஜே

ட்ரஸ்ட் என்று பதிவு செய்து விட்டு சங்கம் என்று மக்களை பாக்கர் ஏமாற்றி வந்தார் என்று பதிவு செய்யப்பட்ட இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இயக்கம் குற்றம் சாட்டி வந்தது. அதற்கு எந்தப் பதிலும் சொல்லாமல் பாக்கர் கூட்டம் மவுனம் சாதித்து வந்தது. அதற்கான ஆதாரத்தை நாமே வெளியிட்டு உண்மையை

0 Response to "பொய்யன் ட்ரஸ்ட் உறுப்பினர் யார்"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை