பாக்கருக்கு பீஜே துரோகம் செய்தாரா?

Monday, May 10, 2010 3:57 AM Posted by பொய்யன் டிஜே

பாக்கருக்கு பீஜே துரோகம் செய்தாரா?

பாக்கர் பீஜே மீது எவ்வளவு நம்பிக்கை வைத்திருந்தார்? அவரை நம்ப வைத்து பீஜே துரோகம் செய்து விட்டார். அவரை மீண்டும் சேர்த்துக் கொள்வதாக வாக்களித்து அடிப்படை உறூப்பினரில் இருந்தே நீக்கி விட்டார் என்று பாக்கரின் அடிமை செங்கிஸ் கான் மேற்படி சந்தர்ப்பவாத பொதுக் கூட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதற்கு ஸையித் இபராஹீம் பதிலளிக்கிறார்.

(வீடியோ சேர்க்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்)

0 Response to "பாக்கருக்கு பீஜே துரோகம் செய்தாரா?"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை