நாலு சாட்சி உண்டா

Friday, May 21, 2010 4:08 AM Posted by பொய்யன் டிஜே
நாலு சாட்சி உண்டா
பாக்கர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட பின் அவரது சீடர்கள் கேட்ட கேள்வி நான்கு சாட்சிகள் உண்டா என்பது. இதற்கான பதில் என்ன ?

(வீடியோ சேர்க்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்)

0 Response to "நாலு சாட்சி உண்டா"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை