கடும் நடவடிக்கை தேவையா

Friday, May 21, 2010 4:07 AM Posted by பொய்யன் டிஜே

கடும் நடவடிக்கை தேவையா

எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று தவறு செய்தவர்கள் மீது அவசரமாகவும் கடுமையாகவும் நடவடிக்கை எடுப்பது ஏன்? தவறு செய்பவர்களை மன்னித்து இயக்கத்திலேயே வைத்துக் கொள்ளக் கூடாதா? இதனால் இயக்கத்துக்கு பலம் தானே என்றெல்லாம் கேட்கப்படுகிறது.

இதற்கான பதிலை அறிய

(வீடியோ சேர்க்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்)

0 Response to "கடும் நடவடிக்கை தேவையா"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை