தவறுகளை நியாயப்படுத்த வேண்டாம்

Friday, May 21, 2010 4:08 AM Posted by பொய்யன் டிஜே
தவறுகளை நியாயப் படுத்த வேண்டாம்
தவறை நியாயபடுத்தவதால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள்
கொஞ்சம் நியாயப்படுத்தி முழுமையாக காணாமல் போனவர்கள்

(வீடியோ சேர்க்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்)

0 Response to "தவறுகளை நியாயப்படுத்த வேண்டாம்"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை