பாக்கர் மீது நடவடிக்கை சரியா

Wednesday, April 21, 2010 4:32 AM Posted by பொய்யன் டிஜே
  • பாக்கர் மீது எடுத்த நடவடிக்கை சரியா
  • அவர் மீது உடணே நடவடிக்கை எடுக்காமல் தாமதமாக நடவடிக்கை எடுத்ததுஏன்
  • அவர் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குர் ஆண் ஹதிஸ் அடிப்படையில்எடுக்கப்பட்டதா
  • பல காலம் ஜமாஅத் வளர்சிக்கு படுபட்டவரை நீக்கலாமா
(வீடியோ சேர்க்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்)

0 Response to "பாக்கர் மீது நடவடிக்கை சரியா"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை