ஹாமீம் இப்ராஹீம் கருவியா?

Wednesday, April 21, 2010 4:19 AM Posted by பொய்யன் டிஜே

ஹாமீம் இப்ராஹீம் கருவியா?

பாக்கர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி கடிதம் எழுதிய ஹாமீமுக்கு தமிழ் தெரியாது

அவருக்கு எழுதவும் தெரியாது

அவருக்கு யாரோ எழுதிக் கொடுத்ததை தான் புகாராக அனுப்பினார்.

அந்தக் கடிதத்தில் உள்ளவை பற்றி அவருக்கு எந்த விபரமும் தெரியாது என்றெல்லாம் பொய்யன் டீஜே வகையறாக்கள் சொல்வது உண்மையா?.

(வீடியோ சேர்க்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ்)

0 Response to "ஹாமீம் இப்ராஹீம் கருவியா?"

Post a Comment

அதிகம் பார்த்தது..

இதுவரை